Dykkerloven § 1

  1. § 1
    Lovens formål er på betryggende måde at sikre liv og helbred for personer, der benytter dykkermateriel og for personer, som reddes ved dykning, og at fremme de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for personer, der udfører dykkerarbejde.