Dobbeltbeskatningsloven
Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

§ 1

§ 2