Designloven § 59 g

  1. § 59 g
    Gebyrerne anført i §§ 59 a-59 e er angivet i 2011-niveau.
  2. Stk. 2.
    Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 59 a-59 e i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.