Designloven § 59 d

  1. § 59 d
    For anmodning om genoptagelse af en ansøgning om design betales 400 kr., jf. § 19, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    For anmodning om genoprettelse af en designansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 48.
  3. Stk. 3.
    For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 41 b, stk. 2, betales 1.500 kr.