Designloven § 59

  1. § 59
    Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel. Der kan herunder fastsættes særlige regler om offentliggørelse af de internationalt registrerede design.
  2. Stk. 2.
    For behandlingen af sager vedrørende international designregistrering betales et gebyr.