Designloven § 10

  1. § 10
    Designretten kan ikke udøves i forbindelse med
    1. 1) handlinger, der foretages i privat øjemed,
    2. 2) handlinger, der foretages i forsøgsøjemed, og
    3. 3) eftergørelse i citatøjemed eller til undervisningsbrug, forudsat at sådanne handlinger er forenelige med god forretningsskik og ikke i urimeligt omfang skader den normale udnyttelse af designet, og forudsat at kilden angives.