Lov om visse hovedlandevejsstrækninger

 1. § 1
  Trafikministeren bemyndiges til at lade anlægge følgende nye
 1. § 2
  Ministeren bemyndiges til som hovedlandevej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en vejforbindelse fra den i § 1 nævnte hovedlandevejs afslutning ved Den Jyske Motorvej til den eksisterende hovedlandevej 403, Silkeborg-Århus, øst for Årslev.
 1. § 3
  Ministeren bemyndiges til som motorvej i en trinvis udbygning med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en ny hovedlandevejsstrækning som en forlægning af hovedlandevej 407, Viborg-Århus, fra Rindsholm, nord og øst om Rødkærsbro til Høbjerg.
 1. § 4
  Ministeren bemyndiges til at nedlægge følgende vejstrækninger som hovedlandeveje:
 1. § 5
  § 3, nr. 2, i lov nr. 280 af 2. maj 1990 om visse hovedlandevejsstrækninger ophæves.