Dagtilbudsloven § 78

  1. § 78
    Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning.