Dagtilbudsloven § 76

  1. § 76
    Kommunalbestyrelsen skal give et
    1. 1) økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold eller
    2. 2) socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i klubtilbud m.v. må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et klubtilbud m.v.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen kan give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning), klubtilbud m.v. eller privat pasning med tilskud efter § 80.