Dagtilbudsloven § 62

  1. § 62
    Når forældre vælger et fritidshjem i en anden kommune end opholdskommunen, kan kommunalbestyrelsen i opholdskommunen beslutte at give et ekstra tilskud til institutionskommunen for enten at reducere institutionskommunens udgifter, reducere egenbetalingen eller begge dele.
  2. Stk. 2.
    Opholdskommunen skal betale det ekstra tilskud direkte til institutionskommunen.