Dagtilbudsloven § 60

  1. § 60
    Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal til private fritidshjem give et tilskud pr. barn, der optages i et privat fritidshjem, hvis opholdskommunen har privat fritidshjem som tilbud til aldersgruppen.
  2. Stk. 2.
    Tilskud til privat fritidshjem fastsættes af kommunalbestyrelsen.
  3. Stk. 3.
    Private fritidshjem fastsætter og offentliggør forældrenes egenbetaling.