Dagtilbudsloven § 40

  1. § 40
    Privatinstitutioner fastsætter og offentliggør forældrenes egenbetaling, jf. dog § 27 b, stk. 1.