Dagtilbudsloven § 34

  1. § 34
    Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal til privat dagpleje give et tilskud pr. barn.
  2. Stk. 2.
    Tilskud til privat dagpleje fastsættes af kommunalbestyrelsen, og forældrenes egenbetaling kan højst udgøre 25 pct. af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter som aftalt med kommunalbestyrelsen.
  3. Stk. 3.
    Ved optagelse i privat dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud pr. barn og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje.