Dagtilbudsloven § 3

 1. § 3
  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis fritids- og klubtilbud i kommunen.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at fritids- og klubtilbud medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service, herunder at tilbuddene medvirker til at
  1. 1) skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter denne lov og andre relevante love og
  2. 2) yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en oversigt over fritids- og klubtilbud i kommunen.