Dagtilbudsloven § 2

  1. § 2
    Loven omfatter dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål.
  2. Stk. 2.
    Forældre med lovligt opholdssted her i landet har ret til ydelser efter denne lov.
  3. Stk. 3.
    Forældre kan alene råde over én plads pr. barn i tilbud efter denne lov, jf. dog § 85 a.