Dødsboskifteloven § 95

  1. § 95
    Skifteretten kan betinge en udmeldelse af, at der stilles sikkerhed for omkostningerne.
  2. Stk. 2.
    Vederlag til de sagkyndige fastsættes om fornødent af skifteretten under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed.
  3. Stk. 3.
    Vurderingsudgifter afholdes af boet, medmindre skifteretten undtagelsesvis bestemmer andet.