Dødsboskifteloven § 93

  1. § 93
    Skifteretten kan efter anmodning bestemme, at handelsværdien af boets aktiver eller passiver skal fastsættes ved sagkyndig vurdering.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten udmelder efter anmodning en eller flere sagkyndige til at foretage vurderingen.