Dødsboskifteloven § 90

  1. § 90
    Sagerne behandles ved den skifteret, hvorunder boet hører.