Dødsboskifteloven § 86

  1. § 86
    Beløb, som ikke inden et år efter udlodning har kunnet udbetales til fordringshavere, tilfalder statskassen.