Dødsboskifteloven § 74

  1. § 74
    Ved skifte efter en gift persons død behandles dennes aktiver og passiver efter de øvrige regler i denne lov, mens den længstlevende ægtefælles aktiver og passiver, der er fælleseje, behandles efter reglerne i dette kapitel.