Dødsboskifteloven § 69

 1. § 69
  Er boet insolvent, træffer skifteretten afgørelse om insolvensbehandling og udpeger bobestyrer, jf. dog § 70 a.
 2. Stk. 2.
  Bobestyreren giver snarest muligt boets arvinger, legatarer og kendte kreditorer samt told- og skatteforvaltningen meddelelse om skifterettens afgørelse.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i § 104 finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Omkostninger, der ikke kan dækkes af boets midler, betales af statskassen.