Dødsboskifteloven § 58

  1. § 58
    Salg af boets aktiver skal ske på den måde, der tjener boets interesser bedst. Salg ved auktion sker efter reg-lerne i retsplejeloven.