Dødsboskifteloven § 48

 1. § 48
  Vides det ikke, om en arving eller legatar er i live, eller er vedkommendes opholdssted ukendt, eller er det u-klart, hvem der er arvinger, søger bobestyreren de nødvendige oplysninger derom tilvejebragt.
 2. Stk. 2.
  Eftersøgning af arvinger og legatarer kan undlades, såfremt det må antages, at der ikke bliver arv eller legat at udlodde.
 3. Stk. 3.
  § 7, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Bobestyreren har i samme omfang som skifteretten adgang til at få oplysninger og bistand fra offentlige myndigheder.