Dødsboskifteloven § 46

  1. § 46
    Bobestyreren indkalder, hvis dette ikke allerede er sket, straks afdødes kreditorer efter reglerne i kapitel 20.
  2. Stk. 2.
    Anmeldte fordringer og andre krav registreres på betryggende måde.