Dødsboskifteloven § 4

  1. § 4
    Begravelsesmyndigheden eller anden dansk myndighed, der modtager anmeldelse om et dødsfald, skal snarest muligt videreanmelde dette til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten optager straks anmeldelsen i skiftesaglisten.