Dødsboskifteloven § 35

  1. § 35
    I boer, der udleveres til forenklet privat skifte, skal boopgørelse ikke indsendes.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelser i denne lov, hvis anvendelighed forudsætter, at boet ikke er afsluttet, kan anvendes indtil 15 måneder fra dødsdagen.
  3. Stk. 3.
    I boer, der udleveres til forenklet privat skifte, anses dødsdagen for skæringsdag.