Dødsboskifteloven § 17

  1. § 17
    Skifteretten kan beskikke en skifteværge for en legatar, såfremt forholdene gør dette påkrævet.