Dødsboskifteloven § 116

 1. § 116
  Loven træder i kraft den 1. januar 1997.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves:
  1. 1) Lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 9. september 1986.
  2. 2) § 8 i forordning af 2. april 1817.
  3. 3) Forordning af 8. april 1768.
  4. 4) Plakat af 21. april 1824.
  5. 5) Danske Lov 5-2-1 til 5-2-10, 5-2-14 til 5-2-21, 5-2-23, 5-2-25, 5-2-27, 5-2-54 til 5-2-57, 5-2-63 til 5-2-64, 5-2-68, 5-2-83, 5-2-84, 5-2-86, 5-14-29 til 5-14-33, 5-14-37 til 5-14-39.
 3. Stk. 3.
  (Udelades)