Dødsboskifteloven § 103

 1. § 103
  Skifteretten kan genoptage et bo eller omgøre en beslutning eller kendelse, når det findes påkrævet, navnlig fordi
  1. 1) der er fremkommet yderligere aktiver eller passiver,
  2. 2) arven er fordelt forkert eller udlodningen er foretaget forkert,
  3. 3) der er begået væsentlige fejl i forbindelse med boets behandling,
  4. 4) boafgiften eller tillægsboafgiften er beregnet forkert og en arving eller legatar anmoder derom,
  5. 5) boet skal udleveres til anden behandlingsmåde eller
  6. 6) der i øvrigt foreligger nye oplysninger af væsentlig betydning for boets behandling eller for tredjemands retsstilling.
 2. Stk. 2.
  Skifteretten kan betinge genoptagelse eller omgørelse af, at der helt eller delvis stilles sikkerhed for de omkostninger, der er forbundet hermed.