Dødsboskatteloven § 3

  1. § 3
    Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på
    1. 1) dødsboer, der omfattes af § 2, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4,
    2. 2) uskiftede boer som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3, jf. dog § 72, og
    3. 3) genoptagelsesboer som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 6, jf. dog § 81, stk. 2 og 3.