Checkloven § 66

  1. § 66
    Om optagelse af offentlig protest og om forevisning af checks her i riget gælder følgende regler:
  2. Stk. 2.
    Protesten tillige med afskrift af checken bliver at indføre i en protokol.
  3. Stk. 3.
    Af protestforretningen må udskrift ikke meddeles andre end protestrekvirenten.