Checkloven § 63

  1. § 63
    Loven i det land, hvor checken er betalbar, bestemmer: