Checkloven § 6

  1. § 6
    En check kan udstedes til trassentens egen ordre.
  2. Stk. 2.
    Den kan trækkes for en trediemands regning.
  3. Stk. 3.
    En check kan ikke trækkes på trassenten selv. Dog kan en check, som ikke lyder på betaling til ihændehaveren, trækkes imellem forskellige forretningsafdelinger af samme bank.