Checkloven § 56

  1. § 56
    Er en check, som er betalbar her i riget, bortkommet, kan den mortificeres overensstemmende med de om mortifikationer i øvrigt gældende regler. Mortifikationssagen anlægges på det sted, hvor checken skal betales.