Checkloven § 55

 1. § 55
  Forevisning af en check og optagelse af offentlig protest kan kun finde sted på en søgnedag.
 2. Stk. 2.
  Når den sidste dag af den frist, loven foreskriver for udøvelsen af checkretlige handlinger, og navnlig for forevisning og optagelse af protest, falder på en lovbestemt helligdag, udstrækkes fristen til den førstkommende søgnedag. Mellemliggende helligdage medtages ikke ved fristens beregning.
 3. Stk. 3.
  Lørdage samt grundlovsdagen den 5. juni bliver at ligestille med de lovbestemte helligdage, for så vidt angår checkretlige handlingers foretagelse.
 4. Stk. 4.
  I de frister, der er omhandlet i denne lov, medregnes ikke den dag, der tjener til udgangspunkt for fristen.
 5. Stk. 5.
  Løbedage finder ikke anvendelse på checks.