Checkloven § 5

  1. § 5
    En check kan lyde på betaling:
  2. Stk. 2.
    En check, udstedt til en bestemt person med tilføjelsen »eller til ihændehaveren« eller tilsvarende udtryk, anses som betalbar til ihændehaveren.
  3. Stk. 3.
    En check, som ikke indeholder angivelse af, til hvem den skal betales, anses ligeledes som betalbar til ihændehaveren.