Checkloven § 49

  1. § 49
    Enhver check, som ikke lyder på betaling til ihændehaveren, og som er betalbar udenfor riget, kan udstedes i flere ligelydende eksemplarer (duplikater). Når en check er udstedt i flere eksemplarer, skal eksemplarerne i selve teksten indeholde nummerangivelse; i mangel heraf gælder ethvert af dem som en selvstændig check.