Checkloven § 47

  1. § 47
    Enhver checkskyldner, mod hvem regreskrav er rejst eller kan gøres gældende, kan mod at betale indløsningssummen fordre checken udleveret tillige med protesten og en kvitteret regning.
  2. Stk. 2.
    Enhver endossent, som har indløst checken, kan udstryge sit eget og de efterfølgende endossementer.