Checkloven § 44

 1. § 44
  Checkskyldner er en for alle og alle for en ansvarlige overfor checkindehaveren.
 2. Stk. 2.
  Checkindehaveren har ret til at rejse krav mod enhver af disse personer, særskilt eller i fællesskab, uden at være bundet til at iagttage den rækkefølge, hvori de har forpligtet sig.
 3. Stk. 3.
  Samme ret tilkommer enhver checkskyldner, som har indfriet checken.
 4. Stk. 4.
  At der er anlagt sag imod en af checkskyldnerne, hindrer ikke, at der rejses krav mod de andre, selv om de på checken er opført efter den, der først er blevet sagsøgt.