Checkloven § 41

  1. § 41
    Protest skal optages inden udløbet af forevisningsfristen.
  2. Stk. 2.
    Såfremt forevisning finder sted forevisningsfristens sidste dag, kan protesten optages den følgende søgnedag.