Checkloven § 39

  1. § 39
    Hvis en check, som er udstedt i udlandet, tværsover forsiden bærer påtegningen: »kun til afregning« (»nur zur verechnung«) eller tilsvarende udtryk, anses den som en krydset check.