Checkloven § 37

 1. § 37
  Trassenten eller indehaveren af en check kan krydse den med de i § 38 angivne virkninger.
 2. Stk. 2.
  Krydsningen sker ved at påføre checkens forside to parallelle streger.
 3. Stk. 3.
  Krydsningen kan være generel eller speciel. Krydsningen er generel, hvis den kun består af de to streger, eller der imellem disse anføres betegnelsen »til bank« eller et tilsvarende udtryk; den er speciel, hvis navnet på en bank anføres imellem de to streger.
 4. Stk. 4.
  En generel krydsning kan ændres til speciel krydsning, men en speciel krydsning kan ikke ændres til generel.
 5. Stk. 5.
  Udstrygning af krydsning eller den angivne banks navn er uden retsvirkning.