Checkloven § 34

  1. § 34
    Når trassatbanken betaler en check, kan den kræve den udleveret med påtegnet kvittering af checkindehaveren.
  2. Stk. 2.
    Checkindehaveren kan ikke nægte at modtage delvis betaling.
  3. Stk. 3.
    I tilfælde af delvis betaling kan trassatbanken kræve, at der om denne betaling gøres påtegning på checken, og at der gives den en særskilt kvittering.