Checkloven § 29

  1. § 29
    En check, der er udstedt og betalbar her i riget, skal forevises til betaling indenfor en frist af 20 dage.
  2. Stk. 2.
    En check, der er udstedt i et andet europæisk land, eller i et land, som grænser til Middelhavet, skal forevises til betaling inden 20 dage, og en check, som er udstedt i en anden verdensdel, inden 70 dage efter udstedelsesdagen.
  3. Stk. 3.
    Udgangspunktet ved beregningen af ovennævnte frister er den på checken anførte udstedelsesdag.