Checkloven § 28

  1. § 28
    En check skal betales ved forevisning. Enhver bestemmelse, der strider herimod, anses som uskrevet.
  2. Stk. 2.
    Selv om en check forevises til betaling førend den på samme angivne udstedelsesdag, er den betalbar ved forevisningen.