Checkloven § 27

  1. § 27
    Avalisten er forpligtet på samme måde som den, for hvem han er gået i borgen.
  2. Stk. 2.
    Han forpligtelse er gyldig, selv om den forpligtelse, som han er gået i borgen for, måtte være ugyldig, dog ikke, hvis ugyldigheden skyldes en formfejl.
  3. Stk. 3.
    Når han betaler checken, erhverver han alle rettigheder efter checken mod den, som han er gået i borgen for, og mod dem, der efter checken er ansvarlige overfor denne.