Checkloven § 26

  1. § 26
    En checks betaling kan sikres ved aval for hele checksummen eller for en del af denne. Aval kan tegnes såvel af en checkskyldner som af en trediemand, dog ikke af trassatbanken.
  2. Stk. 2.
    Aval tegnes på checken eller på en allonge og udtrykkes ved ordene »som aval« eller ved et andet tilsvarende udtryk; den undertegnes af den, der går i borgen (avalist). Den blotte navntegning på checkens forside anses som aval, medmindre navntegningen hidrører fra trassenten.
  3. Stk. 3.
    Aval skal angive, for hvem den indgås. I mangel af sådan angivelse anses den indgået for trassenten.