Checkloven § 23

  1. § 23
    Indeholder endossementet bemærkningerne »valuta til indfordring«, »til inkasso« eller nogen anden bemærkning, hvori der alene ligger en fuldmagt (prokuraendossement), kan checkindehaveren udøve alle rettigheder efter checken, men ikke endossere den uden ved prokuraendossement.
  2. Stk. 2.
    Checkskyldnerne kan i så fald overfor checkindehaveren kun påberåde sig de indsigelser, som ville kunne fremsættes mod endossenten.
  3. Stk. 3.
    Den fuldmagt, der indeholdes i et prokuraendossement, bortfalder ikke, selv om fuldmagtsgiveren dør eller mister evnen til at forpligte sig.