Checkloven § 18

  1. § 18
    Endossenten indestår for checkens betaling, medmindre han har taget særligt forbehold.
  2. Stk. 2.
    Han kan forbyde, at checken endosseres på ny; i så fald er han fritaget for ansvaret overfor dem, til hvem checken derefter bliver endosseret.