Checkloven § 17

  1. § 17
    Ved endossement overføres alle rettigheder efter checken.
  2. Stk. 2.
    Hvis endossementet er et blankoendossement, kan checkindehaveren: